Sociálna politika

Autori prinášajú informácie o základných charakteristikách sociálnej politiky na Slovensku v roku 2004. Analyzujú vývoj, realizáciu a efekty opatrení prijatých v roku 2003, ako aj ďalšie v roku 2004 prijaté a pripravované opatrenia v oblastiach, ako sú riešenie nezamestnanosti a sociálnych súvislostí trhu práce, pomoc chudobným a ľuďom v sociálnej núdzi, sociálna podpora rodín s deťmi, dôchodkové a nemocenské poistenie. Kapitola obsahuje analýzu podstatných problémov v sociálnej sfére.

Štúdia Sociálna politika, ktorej autormi sú Peter Gonda, ekonomický analytik KI, a Ondrej Dostál, riaditeľ KI a analytik sociálnej politiky, je vo formáte PDF dostupná tu.

Štúdia je (vo forme samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne vydáva Inštitút pre verejné otázky.

Navigácia