STV: Deň daňovej slobody

Deň daňovej slobody, ktorý vyjadruje celkovú mieru prerozdeľovania v slovenskej ekonomike, pripadne podľa analýzy Združenia daňových poplatníkov Slovenska a Nadácie F. A. Hayeka v tomto roku na piatok, 1. júna. K danej téme sa pre STV vyjadroval aj riaditeľ KI Peter Gonda.

Videozáznam zo Správ STV zo dňa 31. mája 2012 nájdete vo videoarchíve STV k dispozícii tiež tu.

Navigácia