STV: Deviataci: Podpriemer v porozumení textu

K výsledkom našich 15-ročných žiakov v medzinárodnom porovnaní PISA sa pre STV vyjadrovala analytička KI Zuzana Zimenová.

Videozáznam príspevku v rámci relácie Správy STV zo dňa 8. decembra 2010 nájdete vo videoarchíve STV k dispozícii tiež tu.

Navigácia