STV: Mestám a obciam chýbajú peniaze

Mestám a obciam chýbajú peniaze. Niektorí mestskí poslanci v Martine navrhujú v rámci šetrenia zredukovať či zrušiť mestskú políciu. Odborníci však takéto riešenie považujú za nešťastné.

K téme sa pre STV vyjadroval i analytik KI Dušan Sloboda, ktorý odporúča samospráve znižovať výdavky, viac šetriť a transparentne a efektívne obstarávať tovary, práce a služby (viac k téme vo výzve tu).  

Zdroj: Videoarchív STV zo dňa 7. augusta 2009, k dispozícii tiež tu.

Navigácia