STV: Problémy s prístupom k informáciám

Spišské Podhradie reagovalo na žiadosť o sprístupnenie informácií netypicky a v rozpore so zákonom.

Ondrej Dostál Spišskému Podhradiu vytýka, že primátor odmietol sprístupniť informácie na základe žiadosti zaslanej emailom s tým, že nevedia identifikovať žiadateľa. Primátor chybu odmieta.

Primátor Jozef Bača pre STV tvrdí, že mesto musí vedieť, komu informáciu podáva, a pokračuje: „Je tu strašne veľa žiadostí. Pomaly budú zamestnanci a mestské úrady vypisovať diplomové práce pre neidentifikovateľných záujemcov z neidentifikovateľných mailových adries.“

Ondrej Dostál z KI na to pre STV reaguje nasledovne: „Úrad nemá právo posudzovať, či bola žiadosť zaslané z takej alebo onakej emailovej adresy. Infozákon výslovne hovorí o tom, že o informácie možno žiadať aj elektronickou poštou.“

Podľa Ondreja Dostála niektoré úrady kastrujú infozákon vo vlastnej réžii. KI sa ale neusiluje nachytať samosprávu pri porušovaní zákonov. Naopak chce pomáhať občanom, aby vedeli uplatňovať svoje práva vo vzťahu k samospráve.

KI zaradil do projektu Právo na dobrú samosprávu 247 miest, obcí a mestských častí. Viac informácií nájdete na internetovom portáli www.samosprava.institute.sk

Videozáznam zo Správ STV zo dňa 17. marca 2013 nájdete vo videoarchíve STV k dispozícii tiež tu.

Navigácia