STV: Zmeny v zákone o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku

Vláda navrhla zmeny v zákone o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku. Podľa Radovana Kazdu novela neprispeje k zvýšeniu miery recyklácie odpadov, teda k plneniu cieľov Európskej komisie.

Videozáznam zo Správ STV zo dňa 22. septembra 2013 nájdete vo videoarchíve STV k dispozícii tiež tu (od minutáže 15:50).

Navigácia