TA3: Elektroodpad nemôžeme vyvážať

V slovenskom zákone o odpadoch sa nachádza ustanovenie, podľa ktorého nebezpečný odpad, ktorý vznikol na Slovensku, sa musí prednostne zhodnotiť v SR.

To je evidentne v rozpore so základnými ustanoveniami o voľnom pohybe tovaru a služieb v EÚ a Európska komisia už kvôli tomu podniká voči SR právne kroky. K téme sa pre TA3 vyjadroval analytik KI Radovan Kazda.

Zdroj: Videoarchív TA3 zo dňa 21. júla 2011, k dispozícii tiež tu.

Navigácia