Transparentnosť a environmentálna politika

Transparentnosť a environmentálna politika Netransparentnosť procesov, prostredníctvom ktorých vláda realizuje svoje ciele, je veľmi vážnym problémom výkonu každej vlády. Netransparentnosť verejnej správy je „živnou pôdou“ pre vznik korupcie, klientelizmu a ďalších javov, pri ktorých dochádza k zneužívaniu právomocí decízorov (t.j. tých, ktorí politiku vlády realizujú) vo svoj prospech. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) však vychádza z presvedčenia, že v boji proti korupcii sa spoločnosť musí zamerať najmä na najúčinnejší nástroj, ktorý významnú časť korupcie nielen obmedzuje, ale priamo odstraňuje. Je ním eliminácia rozsahu verejnej správy, teda znižovanie intenzity pôsobenia štátu v tých oblastiach života spoločnosti, v ktorých účinkovanie štátu nie je nevyhnutné a v ktorých štát často dokonca štát pôsobí ako negatívny, brzdiaci prvok rozvoja. V snahe definovať okruh problémov týkajúcich sa transparentnosti výkonu environmentálnej politiky usporiadal KI v dňoch 19.-20. apríla 2005 v Ružomberku konferenciu, ktorej cieľom bolo definovať korupčné riziká súčasného manažmentu ochrany životného prostredia, ale najmä diskutovať o východiskách transparentného manažmentu ochrany životného prostredia na Slovensku. Zborník príspevkov obsahuje texty prednášok, ktoré odzneli na konferencii, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu s názvom Znižovanie rizík korupcie v manažmente ochrany životného prostredia, realizovaného vďaka podpore nadácie Ekopolis.

Radovan Kazda, editor

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Mondi Business Paper SCP, a.s.

Publikáciu Transparentnosť a environmentálna politika si môžete stiahnuť tu.

Navigácia