Vyhlásenie k 17. novembru 2007

November ´89 vyrástol z presvedčenia, že slobodná a prospievajúca spoločnosť môže existovať len vtedy, ak zaručí ochranu základných ľudských práv, slobodu názoru, vierovyznania, bude garantovať ochranu vlastníctva a súťaživosti, dá ľuďom možnosť podieľať sa na verejnom živote a tvorbe občianskej spoločnosti, vytvorí podmienky pre kvalitné vzdelanie, slobodné rozvíjanie kultúry a bádania, zaručí práva na rozvoj menšín a zaradí našu krajinu do spoločenstva slobodných, demokratických a prosperujúcich štátov.

Počas osemnástich rokov od Novembra ´89 sa až pričasto zabúdalo na to, že výkon moci je v prvom službou verejnosti a nie čírym zápasom o moc. Súčasná vládna moc posolstvo Novembra ´89 zamlčuje, neguje alebo priamo popiera. Stáva sa opäť panstvom strany a vlády. Podomieľa základy právneho štátu, ktorý sa stáva rukojemníkom straníckych a lobistických záujmov a ohrozuje nedotknuteľnosť vlastníctva. Šíri inštinktívnu nenávisť k slobodnej trhovej súťaži. Diskriminuje občanov pri výkone práva.

Arogantným spôsobom napáda médiá a s nimi slobodu vyjadrovania. Robí všetko pre to, aby ohrozila slobodný prístup k informáciám. Kaličí základné funkcie verejnoprávnych médií. Namiesto podpory modernému vzdelaniu pripravuje jeho kozmetické úpravy. Správa sa nekultúrne a necitlivo k ľudskému utrpeniu bez ohľadu na to, či ide o Slovákov, Maďarov, alebo iné skupiny. Podporuje vulgárny nacionalizmus namiesto pestovania vzdelaného a kultúrneho vlastenectva. Spochybňuje našu lojalitu voči spojencom a radikálne zhoršuje naše medzinárodné postavenie v politických, ekonomických a bezpečnostných štruktúrach, ktorých je Slovenská republika členom.

November ´89 mal dva rozmery. Prvý spočíval vo vedomí, že ak nemá ostať naša spoločnosť na smetisku dejín, musí sa zásadne zmeniť jej politický, ekonomický a sociálny systém. Ten druhý, podstatný, spočíval v túžbe vytvoriť slobodnejšiu, spravodlivejšiu a slušnejšiu spoločnosť. Práve v ňom spočíva jadro étosu Novembra ´89, o ktorý treba zvádzať každodenný zápas, a to nielen v časoch pohody, ale najmä vtedy, keď sa zdá, že prestal platiť. Toto berieme ako svoj trvalý záväzok a povinnosť.

V Bratislave dňa 16. novembra 2007

Fedor Gál

Péter Hunčík

László Szigeti

Peter Zajac

Peter Bálik

Miroslav Cipár

Peter Gonda

Ondrej Dostál

Ján Grexa

Štefan Hríb

Tomáš Janovic

Ivan Kamenec

Radovan Kazda

Eugen Korda

Branislav Králik

Jakub Kratochvíl

Ľuboš Kubín

Pavel Lizoň

Mária Ničová

Juraj Petrovič

Eva Polakovičová

Ondrej Porubec

Šarlota Pufflerová

Miloš Randák

Eva Randáková

Viera Satinská

Dušan Sloboda

Boris Strečanský

Martin Szilágyi

Jana Šípošová

Ján Štrasser

Blaho Uhlár

Alta Vášová

Rudolf Vitkovič

Marián Vlasatý

Pavel Vlček

Helena Woleková

Tomáš Zálešák

Navigácia