Výzva samosprávam a vláde:

Šetrite a nevyhýbajte sa komunálnej reforme!

My, dolupodpísaní občania, berúc do úvahy najnovšiu negatívnu prognózu dopadov finančnej krízy na rozpočty miest a obcí, vyzývame volených zástupcov a zamestnancov samospráv, aby začali konečne aktívne šetriť.

Vyzývame ich, aby v čase krízy obstarávali iba skutočne potrebné tovary, práce a služby a aby, a to nielen v čase krízy, využívali transparentné a efektívne spôsoby verejného obstarávania, napr. elektronické aukcie, ktoré preukázateľne generujú nižšie ceny. Vyzývame všetkých komunálnych aktérov, aby výpadok daňových príjmov kompenzovali v prvom rade „balíčkami skromnosti,“ t. j. znižovaním výdavkov a hľadaním vnútorných rezerv.

Vyzývame tiež, aby sa nepristupovalo k unáhlenému odpredaju obecného majetku, a ak už k odpredaju musí prísť, aby sa realizoval v maximálne možnej miere cez súťažné metódy a za trhové ceny. Sme presvedčení, že transparentným obstarávaním by mohli mestá a obce každoročne ušetriť významnú časť svojich výdavkov.

Vyzývame preto tiež vládu SR, aby predložila do parlamentu takú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by reálne znemožnila ďalšie šírenie korupcie a klientelizmu v našich obciach a mestách. Zároveň vyzývame vládu, aby prestala byť nečinná a pokračovala v procese reformy verejnej správy.

Považujeme za nevyhnutné, aby vláda pripravila cestu ku komunálnej reforme, prostredníctvom ktorej sa správa vecí verejných pre občanov stane efektívnejšou, kvalitnejšou, lacnejšou, ale i ľahšie kontrolovateľnou. Takmer tritisíc obcí a miest, teda takmer tritisíc starostov, primátorov a úradov, ako i vyše 21 000 komunálnych poslancov, považujeme za luxus, ktorý si nedovolia živiť zo svojich daní ani v mnohých bohatších krajinách Európskej únie. Zlučovaniu obcí sa nevyhneme, odďaľovanie tohto procesu je len plytvaním našich daní.

Vyzývame samosprávy a vládu, aby začali šetriť a nevyhýbali sa komunálnej reforme.

Dušan Sloboda, regionálny geograf, Bratislava

Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica

Vladimír Pirošík, poslanec MsZ, Banská Bystrica

Ondrej Dostál, poslanec MZ, Bratislava – Staré Mesto (OKS)

Jozef Mečiar, zástupca primátora, Šaľa (SDKÚ-DS)

Milan Lichý, poslanec MsZ, Banská Bystrica

Martina Kubániová, novinárka, Čadca

Michal Novota, poslanec MZ, Bratislava – Petržalka

Zdenko Lipták, člen Košickej alternatívy, Košice

Vladimír Špánik, poslanec OcZ, Vinodol

Alena Kissová, aktivistka, Košice

Peter Hollý, poslanec MsZ, Šaľa

Pavol Katreniak, poslanec MsZ, Banská Bystrica

Jozef Bakša, aktivista a bloger, Zacharovce

Peter Bologa, poslanec MsZ, Bytča

Norbert Brázda, občiansky aktivista, Trenčín

Možnosť podporiť výzvu, a pridať sa tak k úvodným signatárom, nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Navigácia