Zuzana Humajová: Bratislava učiteľa zaplatí len ťažko

Výborné výsledky na maturitných testoch z matematiky aj slovenčiny dosiahli najmä študenti zo škôl na východnom Slovensku. Ako si to vysvetľujete?

Dlhodobo sa ukazuje že školy na východnom Slovensku, či už stredné alebo základné, majú v porovnaní s inými krajmi lepšie výsledky. Dôvodom je aj to, že si vedia udržať kvalifikovaných učiteľov. Zaužívala sa taká stereotypná predstava, že všetko najlepšie je sústredené v Bratislave, teda mali by tam byť aj najlepší učitelia. Pritom niekedy je opak pravdou. Bratislava ponúka veľa pracovných príležitostí pre šikovných ľudí, ktorým učiteľský plat nedokáže konkurovať. Na východe je oveľa menej pracovných príležitostí, postavenie učiteľa je viac cenené a ľudia, ktorí prídu do školstva, v ňom ostávajú dlhé roky a pracujú na sebe. V Bratislave a Bratislavskom kraji je veľká fluktuácia učiteľov.

Na chvoste rebríčka gymnázií sa objavili mnohé súkromné školy – čím to je?

Ten nedostatok a fluktuácia kvalitných učiteľov v metropole sa samozrejme týka aj súkromných škôl. Navyše treba brať do úvahy, že tieto školy berú nielen normatív, paušál na žiaka od štátu, ale často aj školné. Každý žiak teda predstavuje dvojnásobné peniaze navyše a môže sa stať, že nie všetci žiaci dosahujú štandardy výberovej školy. Sú tam mnohé deti, ktoré na to nemajú, lepšie by sa uplatnili napríklad na odbornej škole. Ale sú tam, pretože škola potrebuje peniaze a potom si ich tam umelo drží. Tých dôvodov je viac.

Ministerstvo školstva odmieta uverejňovať rebríček stredných škôl podľa výsledkov na celoslovenských maturitách. Prečo?

Neviem. Ale robiť ligové rebríčky na základe jednej skúšky, práce jedného dňa, nemá vo vzťahu ku kvalite školy ako takej dostatočnú výpovednú hodnotu. Na maturitu sa už deti pripravujú aj vlastnou cestou, na kurzoch, cez internet, čiže to nemusí byť ani tak výpoveď o kvalite školy, ako skôr o kvalite mladého človeka, ako sa dokázal pripraviť. Bolo by fajn, keby takýto rebríček bol len jednou z ďalších súčastí hodnotenia škôl, spolu s komplexným hodnotením zo strany Štátnej školskej inšpekcie, vlastného sebahodnotenia školy a podobne.

Ako má teda rodič postupovať, ak chce pre dieťa podľa možností to najlepšie?

Zatiaľ jediný „spoľahlivý“ zdroj je odporúčanie od človeka, ktorý má so školou vlastnú skúsenosť. Inak je rodič odkázaný na prácne obchádzanie škôl počas dní otvorených dverí. Ešte neprišiel čas, že si sadnete na internet a nájdete o školách všetky potrebné informácie.

Rozhovor bol publikovaný v denníku Hospodárske noviny dňa 2. júla 2008.

Navigácia