Zuzana Humajová-Zimenová: Školstvo potrebuje nový reformný koncept

Reformné zmeny v školstve nie sú dotiahnuté a nemotivujú žiakov a učiteľov, tvrdí analytička KI Zuzana Humajová-Zimenová v rozhovore pre HN.

V akom stave zanecháva súčasná vláda školstvo?

Školská reforma prebieha chaoticky. Ministerstvo školstva ju naštartovalo nepripravenú a prirýchlo, bez dostatočného vysvetlenia a bez potrebného vybavenia škôl novými učebnicami, metodikami pre učiteľov či vzorovými modelmi nových spôsobov vyučovania. Nič z toho sa ministrovi Mikolajovi nepodarilo počas volebného obdobia dotiahnuť. Zmeny, ktoré mali priniesť novú kvalitu do vzdelávania, tak prebiehajú iba „na papieri“ a vo väčšine škôl sa učí naďalej „po starom“.

S akými najväčšími problémami sa stretávajú rodičia, žiaci a učitelia?

Výmena vlády zastihne školy nedostatočne zabezpečené nielen v oblasti materiálno-technického vybavenia, ale i z finančnej stránky. Súčasťou školskej reformy je i nové nastavenie platových pravidiel pre učiteľov, ktoré sú nadviazané na ich kariérny rast. Nový systém ďalšieho vzdelávania učiteľov je však plný rôznych prekážok a vidina vyšších platov je pre nich v nedohľadne. S tým, samozrejme, súvisí aj ich nízka motivácia a nasadenie, s ktorými sa púšťajú do realizácie reformných zmien. Preto ak sa dnes spýtame žiakov, čo im priniesla reforma, väčšina odpovie, že si žiadne veľké zmeny na vyučovaní nevšimla. To sa následne odráža i na postoji ich rodičov, ktorí školskú reformu nijako zvlášť nesledujú, pretože vlastne ani nevedia, čo majú od nej očakávať. Minister Mikolaj sa totiž vôbec nesnažil zaangažovať rodičovskú verejnosť do procesu zmien.

Čo považujete za najväčšie sklamanie a najväčší prínos odchádzajúcej vlády v oblasti školstva?

Najväčším sklamaním je paradoxne to, čím sa minister školstva najviac chváli – nový školský zákon. Nielen že naštartoval v školstve chaos, napriek nálepke „reformný“ nemá v sebe žiadny potenciál na uskutočnenie razantných zmien vnútri školského systému. Neotvoril trh s učebnicami ani s programami ďalšieho vzdelávania pre učiteľov, nezmenil zastarané postupy školskej inšpekcie, neoslobodil školy od štátneho dirigizmu. Nová školská legislatíva nepriniesla modernizáciu vzdelávania, iba zabetónovala daný stav.

Čo bude najdôležitejšou úlohou pre nového ministra školstva?

Ak by si do kresla sadol minister, ktorému ide naozaj o skvalitnenie vzdelávania, mal by predložiť na verejnú diskusiu nový reformný koncept.

Rozhovor bol publikovaný dňa 21. apríla 2010 v denníku Hospodárske noviny.

Navigácia