Bratislavský kuriér: Mnohí z našich volených zástupcov vykonávajú svoj mandát pasívne

V súvislosti s otázkou počtu poslancov v samosprávnych zastupiteľstvách sa pre Bratislavský kuriér vyjadroval analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Dušan Sloboda.

„Kompetenciu znížiť počet poslancov na zákonmi stanovované minimálne limity môžu len samotní poslanci v danej obci, meste či mestskej časti. Primátor či starosta takú právomoc nemá. Je pomerne málo prípadov, kedy sa poslanci sami rozhodli „vypustiť si rybník“ a znížiť počet kresiel, ktoré môžu vo voľbách obsadiť. Treba si uvedomiť, že Slovensko si stále drží luxus viac ako 21-tisíc obecných, mestských a miestnych poslancov. Rozlohou, či počtom obyvateľov porovnateľne veľké Dánsko ich má osemkrát menej (cca 2500).

Tento nepomer vyplýva z toho, že na Slovensku máme 2926 samosprávnych celkov na miestnej úrovni – teda 2926 primátorov a starostov, 2926 zastupiteľstiev a v nich vyše 21–tisíc komunálnych poslancov. Ten nepomerný rozdiel oproti Dánsku vyplýva z toho, že tam prebehla komunálna reforma – teda zlučovanie obcí a združovanie výkonu ich samosprávnych funkcií – a z pôvodných vyše 1300 obcí (stav v 70. rokoch 20. storočia) majú dnes len 98 municipalít a v nich spomínaný počet 2500 komunálnych poslancov. Napríklad, dánska metropola Kodaň si vystačí s 55 poslancami, v populačne o niečo menšej Bratislave ich máme približne tri stovky (berúc do úvahy poslancov na oboch úrovniach – meste i 17-tich mestských častiach).

Mnohí z našich volených zástupcov vykonávajú svoj mandát pasívne. Ak by bolo v zastupiteľstvách menej poslancov, ich individuálne aktivity, postoje alebo prípadné vzťahy s lobistami v pozadí by mohli byť viac na očiach,“ uviedol pre Bratislavský kuriér analytik Dušan Sloboda.

Čítajte ďalej v článku Bratislavského kuriéra zo dňa 30. júla 2014 tu.

Navigácia