Akadémia klasickej ekonómie 2015

KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu a s finančnou podporou Nadácie Tatra banky, exe a European Investment Centre spolu otvárajú v roku 2015 ôsmy ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie. Prihláste sa na AKE tu.