HN: Po prázdninách čaká školy revolúcia

Parlament včera schválil nový školský zákon.

Minister avizuje, že jeho reforma umožní učiteľom slobodne rozhodovať o tom, čo sa budú žiaci učiť. Podľa analytičky KI Zuzany Humajovej mu však ide v skutočnosti o pravý opak. „V zákone sa jasne uvádza, že rezort bude školám naďalej diktovať zoznam povinných i voliteľných učebných predmetov a neumožní im slobodne vyberať ani len učebnice,“ dodáva pre HN.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 23. mája 2008 tu.

Navigácia