HN: Školy dostanú svoju ústavu

Nový školský zákon rozdelí stupne dosiahnutého vzdelania do piatich tried, z ktorých každá by mala byť ukončená dokladom o dosiahnutom vzdelaní a sprievodným certifikačným meraním.

“Pomôže to mobilite – v dobe, keď mnohí Slováci odchádzajú pracovať do zahraničia, to zjednoduší rodičom problém umiestniť deti do zahraničnej školy podľa dosiahnutého stupňa vzdelania,” hovorí analytička KI Zuzana Humajová.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 18. októbra 2007 tu.

Navigácia