HN: Vláde viac daní stačiť nemusí. Spolieha sa na obce

„Napriek tomu, že štát si svoje ciele plní, stále existuje priznané riziko vo výške 170 miliónov eur na strane samospráv,“ vyhlásil minister financií Peter Kažimír. Otázkou však ostáva, či je výška šetrenia, ktorú vláda od obcí vyžaduje, adekvátna.

„Samospráva má v roku 2013 niesť takmer polovicu naplánovaného, konsolidačného úsilia´ Ficovej vlády na výdavkovej strane, a to napriek tomu, že výdavky samospráv netvoria ani pätinu celkových výdavkov verejnej správy. Viniť samosprávy za vládny deficit je preto nezmysel,“ hovorí Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

„Celá úspora samospráv v roku 2012 bola dosiahnutá na úkor kapitálových výdavkov, čo znamená, že samosprávy patrične neinvestovali do údržby majetku či vlastného rozvoja,“ konštatuje Sloboda. Usporené prostriedky na účtoch obcí však z hľadiska verejných financií predstavujú len výdavky odložené do budúcnosti.

Viac nájdete v článku denníka Hospodárske noviny zo dňa 27. septembra 2013 tu.

Navigácia