Kalendár daňového oslobodenia odhaľuje ďalšie zvyšovanie daní v EÚ a 17. miesto Slovenska v rebríčku daňovo-odvodového zaťaženia

Institut économique Molinari New Direction – The Foundation for European Reform

New Direction – The Foundation for European Reform a Institut économique Molinari nedávno zverejnili tohtoročný kalendár dní daňového oslobodenia za krajiny EÚ v konzistentnej a porovnateľnej metodike. Vypovedá o tom, koľko dní by museli príjmovo priemerní zamestnanci platiť dane a odvody od začiatku roka, kým by im ostali peniaze iba pre nich. Umožňuje tiež porovnať ich základné a reálne daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ. Najmenej zaťažení sú cyperskí zamestnanci, ktorí odvodmi, daňou z príjmu a DPH financujú svoju vládu do 14. marca. Belgičania, ktorí z odvodov a zmienených daní v priemere financujú vládu do 8. augusta, ostali aj v tomto roku v EÚ najviac zaťažení. Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ umiestnilo až na 17. mieste.

Bratislava, 19. jún 2013 – Podľa tohtoročnej štúdie New Direction – The Foundation for European Reform a Institut économique Molinari Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 pripadá deň daňového oslobodenia (Tax Liberation Day) na Slovensku na 20. júna. Deň daňového oslobodenia sa odvíja od základnej daňovo-odvodovej záťaže príjmovo priemerného zamestnanca, ktorá na Slovensku dosahuje takmer 46,7% mzdových nákladov, čo je viac ako priemer v daňami a odvodmi preťaženej EÚ.

Tieto zistenia vyplývajú z kalendára „dní daňového oslobodenia“ (Tax Liberation Day) priemerného zamestnanca pre rok 2013, ktorý bol už štvrtý rok za sebou vydaný za všetky členské krajiny EÚ. Kalendár bol publikovaný v štúdii New Direction – Foundation for the European Reform a Institut économique Molinari. Údaje poskytla spoločnosť Ernst & Young. Rovnakou metodikou pre všetky členské krajiny EÚ a vychádzajúc z údajov odrážajúcich daňovú realitu zamestnancov autori štúdie vypočítali DNI DAŇOVÉHO OSLOBODENIA pre rok 2013 nasledovne:

Zväčšiť kliknutím

Medzi kľúčové zistenia štúdie patria tieto:

• daňovo-odvodové zaťaženie typických zamestnancov v EÚ sa oproti roku 2012 zvýšilo z úrovne 44,11% na 45,06% v roku 2013. Nárast o 1,05 percentuálneho bodu od roku 2010 je predovšetkým dôsledkom zvýšenia DPH v 16 členských štátoch EÚ,

• Belgicko si uchovalo pozíciu krajiny s najväčším zdanením práce v Európskej únii. Zamestnávateľ v Belgicku minie 2,52 eura na to, aby sa do vrecka zamestnanca dostalo 1 euro – a tak deň daňového oslobodenia je v Belgicku až 8. augusta,

• 43,4% zdanenia práce v krajinách EÚ odvádzajú zamestnávatelia ako odvody nad rámec hrubých miezd, ktoré tak nie sú pre väčšinu zamestnancov viditeľné,

• viac ako polovica občanov (54,5%) netvorí pracovnú silu (starobní, invalidní dôchodcovia, …). Z daňového hľadiska nesú najväčšie zaťaženie pracujúci ľudia, a to narastá aj v súvislosti so starnutím populácie. Od roku 2010 sa podiel Európanov netvoriacich pracovnú silu zvýšil o 0,2%,

• politika rovnej dane ponúkla pracujúcim značné daňové úľavy – najmä v Maďarsku, kde nová sadzba 16% posunula deň daňového oslobodenia o 22 dní dopredu za dva roky. Avšak celkové daňovo-odvodové zaťaženie zostáva v krajinách s rovnou daňou vyššie (46,8%) ako v krajinách s progresívnym zdanením (44,6%), pričom rozdiel sa od roku 2010 zvýšil.

“Dane stále stúpajú, a tak firmy aj pracujúci platia príliš veľa. Preto nie je prekvapujúce, že ekonomiky v celej EÚ stále stagnujú,” hovorí Tom Miers, riaditeľ New Direction. “Krajiny EÚ naďalej míňajú príliš veľa a často ich „úsporné opatrenia“ znamenajú vyššie dane. Je čas prehodnotiť to, ako naštartovať ekonomický rast, zvyšovaním daní to ale nepôjde,” hovorí Cécile Philippe, riaditeľka Institut économique Molinari.

“Aj metodika New Direction poukazuje na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku. Podľa nej je príjmovo priemerný slovenský zamestnanec v tomto roku zaťažený len daňou z príjmov, odvodmi a DPH až takmer 46,7-percentami mzdových nákladov. Jeho celkové daňovo-odvodové zaťaženie je však vyššie. Ak by sme zarátali aj spotrebné dane, viaceré miestne dane a iné povinné finančné platby, zistíme, že daňovo-odvodové zaťaženie príjmovo priemerného zamestnanca na Slovensku rastie a čistý príjem je menší ako polovica mzdových nákladov. Výsledky štúdie New Direction zároveň potvrdzujú, že slovenskí zamestnanci stále patria v EÚ k viac daňami a odvodmi zaťaženým. Ich zaťaženie je o 1,6 percentuálneho bodu vyššie ako je priemer EÚ, pričom len 10 krajín má vyššie a až 16 krajín EÚ má nižšie daňovo-odvodové zaťaženie priemerných zamestnancov,” uvádza Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku.

Slová Petra Gondu potvrdzuje i nasledovný graf:

“Metodika New Direction navyše nezachytáva viaceré nepriaznivé dopady daňových zmien slovenskej vlády. Príkladom je zvýšenie dane z príjmu právnických osôb na najvyššiu úroveň spomedzi krajín strednej a východnej Európy a zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia SZČO. Ak by vláda skutočne chcela podporiť ekonomický rast a zamestnanosť, tak by namiesto zvyšovania daní a odvodov realizovala výdavkové úspory a znižovala dane a odvody. Aj deň daňového oslobodenia v druhej polovici júna ukazuje, aké veľké je u nás daňovo-odvodové zaťaženie nákladov práce. Začať znižovaním odvodov by preto bolo žiaduce nielen pre daňovníkov, ale aj pre zamestnanosť na Slovensku,” pripomína Peter Gonda.

O metodike výpočtu dňa daňového oslobodenia Deň daňového oslobodenia je tým kalendárnym dňom, kedy pracujúci teoreticky prestáva pracovať na dane platené štátu a začína zarábať sám pre seba. Dátumy v tomto kalendári odrážajú realitu zažívanú reálnymi pracujúcimi v Európskej únii a skutočné náklady zamestnávania v každom štáte.

“Mnohí nesprávne veria, že ich výplatné pásky ukazujú všetky dane strhnuté z ich miezd. V skutočnosti takmer polovicu z toho, čo európske vlády vyzbierajú – sociálne a zdravotné odvody zaplatené zamestnávateľmi nad rámec miezd – pracujúci nevidia,” vysvetlil James Rogers, jeden z autorov štúdie. Štúdia, ktorú vypracovali James Rogers a Cécile Philippe z Institut économique Molinari (Paríž), analyzuje ročné mzdové údaje pre priemerných pracujúcich. Údaje sú z Eurostatu a OECD. Firma Ernst & Young urobila výpočty daní zo mzdy.

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika V Bratislave dňa 19. júna 2013.

Na stiahnutie: Štúdia The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 (2013) je dostupná vo formáte PDF tu alebo si pozrite náhľad nižšie:

Viac informácií získate na nasledujúcich kontaktoch:

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

conservative@institute.sk

02 546 300 61

Cécile Philippe

riaditeľka Institut économique Molinari

cecile@institutmolinari.org

+33 678 869 858

James Rogers

výskumník Institut économique Molinari

james@institutmolinari.org

+32 497 946 840

Tom Miers

riaditeľ New Direction – The Foundation for European Reform

tom.miers@newdirectionfoundation.org

+32 2 808 7847

New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction – The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ. Institut économique Molinari

Institut économique Molinari (IEM) je nezávislá nezisková výskumná a vzdelávacia organizácia so sídlom v Paríži. Jej poslaním je podpora ekonomického prístupu k štúdiu otázok verejnej politiky pomocou ponúkania inovatívnych riešení, ktoré podporujú prosperitu všetkých.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. KI je nezisková mimovládna organizácia – konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.

Súvisiace výstupy:

20. jún 2012

KI a New Direction: Daňovo-odvodové zaťaženie v Európskej únii rastie. Podľa kalendára dňa daňového oslobodenia je Slovensko až na 18. mieste spomedzi krajín EÚ

14. jún 2011

KI a New Direction: Daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ rastie. Podľa kalendára daňovej slobody je Slovensko až na 16. mieste z 27 krajín EÚ

Mediálne výstupy:

19. jún 2013

Konzervatívne listy: Peter Gonda: Júnové oslobodenie

SITA/webnoviny.sk: Slováci drú na štát do 20. júna, platia viac daní a odvodov

TASR/HNonline.sk: Doteraz sme robili na štát. Zmení sa to až zajtra

TA3: Slovensko je 17. v rebríčku zaťaženia daňami a odvodmi

RTVS/Rádio Slovensko: K veci: Daňové zaťaženie

TV JOJ: Dnes je deň daňovej slobody! Príliš sa netešte

20. jún 2013

KIosk/etrend.sk: Peter Gonda: 20. jún 2013: Deň daňového oslobodenia

22. jún 2013

HNonline.sk: Vláda berie Slovákom viac z platu ako sociálne štáty

Navigácia