KI navrhuje zmenu územného členenia SR

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) pripravil návrh zmeny územného členenia Slovenskej republiky.

Navrhujeme zmeniť počet vyšších územných celkov z 8 na 16 a miesto samosprávnych krajov ich nazvať župami. Návrh KI obsahuje územné vymedzenie 16 žúp, zdôvodnenie navrhovaného územného členenia a postup krokov, ktoré je potrebné realizovať, aby v novembri 2005 mohli byť zvolené župné zastupiteľstvá 16 žúp.

Súčasťou návrhu je aj podrobné popísanie obsahu zákona o zmene územného členenia (župný zákon), ktorý je toho základným predpokladom. Navrhovaný župný zákon obsahuje novelu zákona o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), zákona o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a zákona o územnom a správnom usporiadaní.

KI predkladá svoj návrh v súvislosti s verejne prezentovanými úvahami o možnosti zmeny územného členenia vo vzťahu k mestu Bratislava a k regiónu Spiš. Podporujeme požiadavku, aby sa samostatným vyšším územným celkom stalo mesto Bratislava i historický región Spiša, požadujeme však komplexnú nápravu umelého a deformovaného členenia krajiny z roku 1996.

KI sa dovolá politickej zodpovednosti všetkých politikov, ktorí v roku 2002 kandidovali za strany súčasnej vládnej koalície. Volebné programy všetkých štyroch koaličných strán obsahovali zámer zmeniť územné členenie krajiny smerom k prirodzeným regiónom. Prišiel čas, aby koaliční politici splnili svoje predvolebné sľuby. Tí, ktorí budú tvrdiť, že to nie je možné a že na to už nie je čas, nebudú hovoriť pravdu.

Návrh KI jasne preukazuje, že to možné je, a ukazuje, ako je to možné realizovať riadnym legislatívnym postupom ešte pred regionálnymi voľbami v roku 2005. Dnešným dňom zverejňujeme náš návrh na zmenu územného členenia SR. Zároveň ho predložíme predstaviteľom strán vládnej koalície, Ministerstvu vnútra SR a splnomocnencovi vlády pre reformu verejnej správy Viktorovi Nižňanskému.

Vyzývame predstaviteľov vládnej koalície, aby splnili svoje sľuby alebo vysvetlili občanom, prečo ich nie sú ochotní splniť.

Ondrej Dostál, riaditeľ KI

Dušan Sloboda, analytik KI

V Bratislave dňa 3. marca 2005

Stiahnite si tlačovú správu KI k návrhu zmeny územného členenia SR

Stiahnite si mapu – Župný variant 2005. Návrh KI k zmene územného členenia SR

Stiahnite si štúdiu KI Župný variant 2005

Stiahnite si mapovú prílohu k štúdii KI Župný variant 2005

Obrazovú správu z tlačovej konferencie KI a k téme zmeny územného členenia SR, ktorú pripravila spravodajská televízia TA3, nájdete tu

Obrazovú správu z vystúpenia Dušana Slobodu, analytika KI, k téme zmeny územného členenia SR, vo vysielaní spravodajskej televízie TA3, nájdete tu (1.časť) a tu (2.časť)

Obrazovú správu z vystúpenia Ondreja Dostála, riaditeľa KI, k téme zmeny územného členenia SR, vo vysielaní Správ STV, nájdete tu a vo vysielaní Novín TV JOJ tu .

Obrazovú správu z tlačovej konferencie Viktora Nižňanského, splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy, k téme zmeny územného členenia SR, ktorú pripravila spravodajská televízia TA3, nájdete tu

Prečítajte si články Ondreja Dostála a Dušana Slobodu, publikované k téme zmeny územného členenia Slovenska:

Bratislava a Spiš nestačia, SME 7.3.2005

Posledná príležitosť, .týždeň 10/2005, 7.3.2005

Župy – nejde o počty ale o princípy, Hospodárske noviny 9.3.2005

Prirodzené regióny sú lepšie než umelá “osmička”, Národná obroda 10.3.2005

Prečo treba župy namiesto krajov?, .týždeň 12/2005, 21.3.2005

Nepremrhajme ďalšiu šancu na župy, Obecné noviny 14/2005, 29.3.2005

Navigácia