Odpady a samospráva 2009

ODPADY
A SAMOSPRÁVA 2009

II. ročník kongresu “Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva v SR”

2. apríla 2009
Veľká dvorana KDAH, Ružomberok

PROGRAM:

Otvorenie

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:

Audiozáznam z otvorenia vo formáte .ASF spustiť tu.

I. BLOK

PROBLÉMY A VÝZVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V SR

Legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva

Anna Dobrócsyová, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR

Výstupy:

Prezentácia vo formáte .PPS na stiahnutie tu

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Rámcová smernica o odpadoch – výzva pre budúcnosť alebo výzva pre členské štáty EU

Ľubomír Augustín, Tanzer Consulting Slovakia, s. r. o.

Výstupy:

Prezentácia vo formáte .PPS na stiahnutie tu

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Diskusia

Výstupy:

Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.

Nakladanie s elektroodpadmi – spolupráca miest a obcí s kolektívnymi organizáciami výrobcov v kontexte legislatívnych požiadaviek SR

Peter Valent, Envidom – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

Výstupy:

Prezentácia vo formáte .PPS na stiahnutie tu

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Úloha priemyslu pri financovaní separovaného zberu odpadov z obalov od spotrebiteľov v obciach a mestách

Miroslav Jurkovič, Slicpen

Výstupy:

Prezentácia vo formáte .PPS na stiahnutie tu

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Diskusia

Výstupy:

Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.

II. BLOK

E–GOVERNMENT SAMOSPRÁV V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE Možnosti eGovernmentu pre zefektívnenie činnosti samospráv

Vladimír Benko, SAŽP

Výstupy:

Prezentácia vo formáte .PPS na stiahnutie tu

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Odpadové hospodárstvo a elektronizácia samosprávy – skúsenosti mesta Šaľa

Jozef Mečiar, mesto Šaľa

Výstupy:

Prezentácia vo formáte .PPS na stiahnutie tu

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Diskusia

Výstupy:

Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu.

III. BLOK

SKVALITNENIE MANAŽMENTU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ÚROVNI MIEST A OBCÍ

Separovaný zber v podmienkach spoločnosti VEPOS-SKALICA, s. r. o. (držiteľ ocenenia Zlatý mravec 2007)

Miloslav Kuba, VEPOS-SKALICA, s. r. o.

Výstupy:

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu.

Systém nakladania s odpadmi v Žiari nad Hronom (držiteľ ocenenia Zlatý mravec 2008)

Zuzana Gallová, mesto Žiar nad Hronom

Výstupy:

Prezentácia vo formáte .PPS na stiahnutie tu

Audiozáznam príspevku vo formáte .ASF spustiť tu a diskusiu k príspevku vo formáte .ASF tu.

Záver

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Výstupy:

Audiozáznam zo záveru vo formáte .ASF spustiť tu.

PARTNERI:

PARTNERI PODUJATIA

Hlavný partner:
Partneri:

Na príprave konferencie spolupracovali:
Mediálny partner:
Navigácia