Peter Gonda o dni daňového oslobodenia

Pozrite si video týždenníka .týždeň, v ktorom riaditeľ KI Peter Gonda hovorí o tom, že Slovensko má v porovnaní s väčšinou krajín EÚ vysoké daňovo-odvodové zaťaženie. Podľa tohtoročnej štúdie New Direction – The Foundation for European Reform a Institut économique Molinari Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 pripadá deň daňového oslobodenia (Tax Liberation Day) na Slovensku na 20. júna. Je to rovnaký deň ako v minulom roku, aj keď základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca na Slovensku (podľa ktorého sa počíta tento deň) sa nepatrne zvýšilo zo 46,65 % v roku 2013 na aktuálnych 46,73% v pomere k celkovým nákladom práce. Takéto zaťaženie slovenských zamestnancov daňou z príjmu, DPH a odvodmi je takmer o 1,5 percentuálneho bodu vyššie ako je priemer v EÚ. Videokomentár nájdete tu.

Navigácia