Prednáška: Potrebuje Slovensko euroústavu?

Mladí konzervatívci a Stála konferencia Občianskeho inštitútu

spoluorganizovali prednášku na tému

Potrebuje Slovensko euroústavu?

PrešovKde? Evanjelické kolégium (Dvorana – 1. poschodie vľavo), Hlavná ul., Prešov

Kedy? 20. apríl 2006 o 17.00 hod.

Prednášateľom bol Ondrej Dostál, koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave, riaditeľ KI a podpredseda OKS

Navigácia