Prirodzené regióny sú lepšie než umelá “osmička”

V týchto dňoch sa objavilo niekoľko iniciatív na zmenu územného členenia SR. Vychádzajú z požiadavky návratu k prirodzeným regiónom a líšia sa len v tom, či to má byť zmena čiastková (Bratislava, Spiš) alebo komplexná (návrh Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika na 16 žúp). Otázka, prečo by sa deformácie mali napraviť a vyššie územné celky (VÚC) vytvoriť iba v prípade Bratislavy a Spiša, a nie napríklad aj Zemplína, Gemera, Novohradu, Liptova, Turca, či Oravy, je síce zaujímavá, netvorí však podstatu problému.

Zhoda je v tom základnom: prirodzené regióny sú lepšie než umelá „osmička“. Takúto zhodu nachádzame aj vo volebných programoch všetkých 4 strán súčasnej vládnej koalície. Prečo sa teda zhoda v deklaráciách už dávno nepremietla do skutkov parlamentnej väčšiny a ešte stále tu miesto 8 krajov nemáme 16 žúp?

Možno uvažovať, ako by asi fungovali samosprávy 8 VÚC, keby sa už rok po svojom zvolení dozvedeli, že je to ich prvé a zároveň posledné volebné obdobie. Ako však fungovali bez tejto informácie? Pre regionálnu úroveň (v porovnaní s miestnou i celoštátnou) je charakteristická slabšia kontrola i nižšia občianska participácia, a to hlavne z dôvodu umelého vymedzenia hraníc súčasných krajov.

Otázka nestojí tak, či je zmena z 8 neprirodzených krajov na 16 žúp potrebná. Určite je. Reálne otázky sú iné: 1. Nie je už na takú zmenu neskoro? 2. Nájde sa na takú zmenu politická vôľa?

Odpoveď na prvú otázku je jednoduchá: Nie je neskoro. Návrh Konzervatívneho inštitútu obsahuje postup krokov, z ktorého jasne vyplýva, že to možno zvládnuť aj bez znásilňovania pravidiel cez zrýchlené legislatívne konanie. V apríli zákon schváli vláda, v máji parlament v prvom a v júni v druhom a treťom čítaní. A v prípade, žeby zákon prezident vetoval, možno veto prelomiť na schôdzi, ktorá je plánovaná na začiatok júla. Mimochodom, viete kedy boli príslušné zákony schvaľované v roku 2001? Vo vláde v apríli a v parlamente v júli. A to šlo o celé zákony a konštituovanie regionálnej samosprávy. Teraz ide len o novely zákonov a zmeny v územnom vymedzení pôsobnosti samosprávnych orgánov. Prečo by to malo byť teraz zložitejšie?

Všetko je teda iba otázkou politickej vôle. Vlastne ochoty 78 poslancov, zvolených v roku 2002 za SDKÚ, SMK, KDH a ANO, dodržať sľuby, ktoré dali pred voľbami občanom.

Článok bol publikovaný v denníku Národná obroda dňa 10. marca 2005.

Navigácia