Slovenský rozhlas: Hospodárenie miest a obcí po kríze

Samospráva by mala byť vždy pripravená nielen na obdobie hojnosti, ale aj na horšie časy. Hospodárenie štátu je deficitné a je potrebné pokračovať v ozdravovaní verejných financií. Úlohou miest a obcí by malo byť nastavenie vyváženého hospodárenia a hľadanie rezerv.

K téme, ktorej sa venovala Milica Šarmírová, sa pre Slovenský rozhlas vyjadroval aj analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda.

Viac, vrátane vyjadrení analytika KI Dušana Slobodu k téme, nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 13. júna 2011 tu.

Navigácia