Slovenský rozhlas: Jozef Dvonč vystriedal Michala Sýkoru – čo sa dá očakávať?

Jozef Dvonč sa stal novým predsedom Združenia miest a obcí Slovenska. Čo sa dá očakávať od zmeny na tomto poste, keď nový predseda je členom opozičnej strany?

K téme, ktorej sa venovala Milica Šarmírová, sa pre Slovenský rozhlas vyjadroval aj analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda:

V prvom rade treba pripomenúť, že zmena vo vedení vyplýva z rozhodnutia ZMOSu, podľa ktorého by sa v jeho čele mali striedať starostovia obcí a primátori miest. Starostu Štrby Michala Sýkoru strieda primátor Nitry Jozef Dvonč najmä z tohto dôvodu a nie preto, že by s doterajším pôsobením dlhoročného predsedu Sýkoru vyjadrili členovia ZMOSu nesúhlas. Počas obdobia, keď Michal Sýkora viedol ZMOS, došlo v samospráve na Slovensku k významným zmenám. Tie sa udiali zväčša v období rokov 1998 až 2006 pod taktovkou Viktora Nižňanského ako splnomocnenca vlád Mikuláša Dzurindu. Reforma verejnej správy, ktorá znamenala kompetenčnú i fiškálnu decentralizáciu, posilnila našu samosprávu, jej autonómnosť a nezávislosť od centrálnej vlády. ZMOS sa počas Sýkorovho vedenia snažil koexistovať s každou vládou, pričom v tomto postoji zrejme ťažko očakávať od Dvonča kontinuitu, keďže je členom najsilnejšej opozičnej strany SMER-SD a už prvé vyjadrenia po zvolení do čela ZMOSu, keď vyhlásil vojnu strane Sloboda a Solidarita, ktorá v parlamente navrhuje novely zákonov týkajúcich sa samosprávy, hovoria jasnou rečou.

Viac, vrátane vyjadrení analytika KI Dušana Slobodu k téme, nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 25. mája 2011 tu.

Navigácia