Slovenský rozhlas: K návrhom o zvyšovaní dane z nehnuteľností

Samosprávam chýbajú peniaze. Jednou z možností, ktorú navrhuje ministerstvo financií, je zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností o 50 percent. Čo si o tomto návrhu myslia starostovia? Je to jediná cesta, ako mať v obecnej kase viac peňazí?

K téme, ktorej sa venovala Milica Šarmírová, sa pre Slovenský rozhlas vyjadroval aj analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda:

Zvyšovanie daní z nehnuteľností sa objavilo zatiaľ len v podobe návrhu vlády v rámci konsolidačných opatrení na znižovanie deficitu rozpočtu verejnej správy v budúcich rokoch, pričom na zvyšovaní ďalších daní nie je v koalícii zhoda a tento návrh nemusí byť prijatý. Nemyslím si, že zvyšovanie daní je vhodná a správna cesta na riešenie problému deficitného hospodárenia či už štátu alebo samospráv. V prvom rade by sa mali hľadať úspory na strane výdavkov – samosprávy veľmi dobre vedia, že mnohé z nich majú rezervy vo verejnom obstarávaní, kde často nevyhľadávajú a nesiahajú po cenovo najlepších ponukách, rovnako pri prenájmoch a predajoch svojho majetku nepostupujú tak, aby maximalizovali svoje príjmy.

Viac, vrátane vyjadrení analytika KI Dušana Slobodu k téme, nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 26. mája 2011 tu.

Navigácia