Slovenský rozhlas: Notebooky pre mestské zastupiteľstvá

Poslanci mestských zastupiteľstiev dostávajú na rokovania často aj stovky dokumentov v papierovej podobe. Niekoľko samospráv už „presedlalo“ na používanie notebookov a podklady na rokovanie poslanci dostávajú e-mailom. Ako je to v praxi a ktoré mestá zmenu ešte len plánujú?

K téme sa pre Slovenský rozhlas vyjadroval aj analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda.

Viac, vrátane vyjadrení analytika KI Dušana Slobodu k téme, nájdete archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 9. februára 2011 tu.

Navigácia