Slovenský rozhlas: Rómska problematika v mestách a obciach Slovenska

Rómska problematika sa v súčasnosti nachádza v popredí spoločenských diskusií na Slovensku. Koncepcia ústavnej ochrany menšín v SR je postavená na zásade rovnosti a nediskriminácie. Ide o všeobecný princíp, ktorý zaručuje základné práva a slobody všetkým bez rozdielu. Vedenie viacerých miest a obcí rieši situáciu Rómov v každodennej agende – rezonuje najmä vhodné bývanie a nezamestnanosť.

K téme, ktorej sa venovala Milica Šarmírová, sa pre Slovenský rozhlas vyjadroval aj analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda.

Viac, vrátane vyjadrení analytika KI Dušana Slobodu k téme, nájdete v archíve Slovenského rozhlasu zo dňa 6. júna 2011 tu.

Navigácia