SME: Kúpeľných hostí štát neoslobodí od dane z ubytovania

Či vám kúpeľnú liečbu prepláca štát, alebo si ju platíte sami, pri pobyte v kúpeľoch vám zväčša účtujú miestnu daň za ubytovanie. Obce a mestá si ju môžu nastaviť rôzne, no často je vo výške jedného eura za deň ubytovania. Vlani na tejto dani podľa ministerstva financií samosprávy získali takmer 9,5 milióna eur.

K téme sa pre denník SME vyjadroval analytik KI Dušan Sloboda: Akékoľvek zvýhodňovanie jednej skupiny podnikateľov – v tomto prípade liečebných kúpeľov – pred inými podnikateľmi poskytujúcimi zákazníkom službu v tom danom segmente trhu – napr. ubytovanie, a to či už daňovým zvýhodnením alebo dotáciami považujem za nevhodný zásah do trhu a narúšanie férovej súťaže.

To, že Slovensko dnes prešľapuje na mieste, je spôsobené i tým, že podnikateľské prostredie a legislatívne prostredie v tejto krajine trpí práve kvôli presadzovaniu takých návrhov, ktoré niekomu jednostranne pomáhajú, no mnohých iných na trhu znevýhodňujú a poškodzujú. Ak už je nejaká daň zavedená, jej vyrubovanie by malo sprevádzať čo najmenej výnimiek a špeciálnych zaobchádzaní, ktorých zavedenie sa jednotlivé záujmové skupiny vždy snažia vylobovať.

Daň za ubytovanie patrí medzi tie miestne dane, ktoré obce a mestá vyrubovať môžu, ale nemusia. Mnohé menšie obce, obzvlášť tie, ktoré sa nachádzajú v regiónoch mimo hlavných turistických lákadiel Slovenska, daň za ubytovanie vôbec nemajú. Dlhé roky bola daň za ubytovanie len pomerne marginálnou a nepatrnou aj vo väčších mestách či top turistických destináciách Slovenska. Významná zmena nastala až keď vstúpil do platnosti zákon o podpore cestovného ruchu a v roku 2012 začali vznikať oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. Tieto organizácie zakladajú samosprávy spolu s podnikateľskými subjektmi z oblasti turizmu, pričom štát tieto organizácie cestovného ruchu dotuje z našich daní. Kľúčové je ustanovenie, podľa ktorého „maximálna výška dotácie oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku.“

Ako analytik KI Dušan Sloboda uviedol už začiatkom roka 2012, toto ustanovenie zákona vyprovokovalo v decembri 2011 samosprávy z rôznych viac i menej destinačne zaujímavých kútov krajiny k nebývalej vlne zvyšovania dane za ubytovanie, ktorej základom je počet prenocovaní. A tento trend pokračuje i naďalej, ako potvrdzujú i vyhlásenia samotných oblastných združení cestovného ruchu.

Čítajte ďalej v článku denníka SME zo dňa 7. júna 2014 tu.

Navigácia