STV: 5 tisíc nových učiteľov jazykov?

Takmer 5 tisíc pedagógov chce na prvom stupni základných škôl vyučovať cudzí jazyk. Prihlásili sa na výzvu ministerstva školstva, aby si v rámci ďalšieho vzdelávania doplnili aprobáciu o jeden cudzí jazyk. Na národný projekt pôjde z eurofondov 500 miliónov korún.

K téme sa pre STV vyjadrila i analytička KI Zuzana Humajová.

Zdroj: Videoarchív STV zo dňa 14. júla 2008, k dispozícii tiež tu.

Navigácia