STV: Podnikanie samosprávy

V téme Regionálneho denníka sa dňa 24. apríla 2012 redaktori STV venovali tomu, či naše obce môžu podnikať, na čo môžu peniaze používať, ale aj na to, aké musia povinnosti pri podnikaní splniť.

K téme podnikateľskej činnosti obcí sa pre STV vyjadroval aj analytik KI Dušan Sloboda nasledovne:

“Nemyslím si, že samosprávy majú podnikať, samosprávy majú poskytovať čo najužší segment služieb, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu poskytovať respektíve zabezpečiť na mieste súkromný sektor, rodiny alebo občianska spoločnosť. Podnikanie by mali prenechať súkromného sektoru, lebo len tam, kde ľudia hospodária s vlastným majetkom, hospodária efektívne. Samospráva hospodári s cudzím majetkom, s verejným spoločným majetkom, ktorý jej bol občanmi zverený, pričom často sme svedkami, že samospráve chýba zodpovednosť za správu zvereného majetku a činovníci v samosprávach skrývajú svoje šafárenie a rozkrádanie podľa hesla z cudzieho krv netečie.”

Videozáznam relácie zo dňa 24. apríla 2012 nájdete vo videoarchíve STV k dispozícii tiež tu.

Navigácia