.týždeň: Menej štátu, viac samospráv

Centrálne plánovaná ekonomika zlyhala. Centrálne plánovaná výroba tiež. Centrálne plánovanie a manažovanie pandémie zlyháva denne. Napriek tomu počujeme, že sa to deje preto, že sme nedostatočne centralizovaní, a nie preto, že náš štátny aparát je obrovský a prebyrokratizovaný.

Samosprávne kraje zriadili veľkokapacitné očkovacie centrá | Foto – bratislavskykraj.sk

Analytik Konzervatívneho Inštitútu Milana Rastislava Štefánika Dušan Sloboda správne poznamenáva, že za ostatný rok vidieť, ako sa naše samosprávy dokážu vyrovnať s krízou, čo priniesla pandémia. Slovensku, ktoré trpí zvýšenou sedimentáciou kolektívnej pamäti, treba ozaj stále prízvukovať, že bez samospráv by sa žiadne plošné testovanie neuskutočnilo. „Bez toho, že by sme hodnotili zmysluplnosť stratégie plošného antigénového testovania, platí, že centrálna vláda by ju nebola schopná realizovať, nebyť aktívneho zapojenia sa miestnych samospráv,“ hovorí Sloboda.

Analytik Sloboda zdôrazňuje, že počas pandémie sa ešte zviditeľnila absencia reforiem a decentralizácie. Podľa Slobodu vo vyspelom demokratickom svete ťažko nájdeme príklad krajiny, ktorá by si žila ekonomicky úspešný príbeh bez toho, aby bola decentralizovaná. „Prenesenie čo najväčšieho dielu zodpovednosti za správu vecí verejných na nižšie úrovne štátu, teda čo najbližšie k obyvateľom krajiny, prináša pozitívne výsledky,“ vysvetľuje Sloboda. To, že sa s decentralizáciou nespravilo nič za minulých vlád sociálnych demokratov, ktorí majú centralistické a etatistické videnie sveta v DNA, nebolo nič prekvapivé. No fakt, že o decentralizácii nepočujeme vôbec nič ani z úst čelných predstaviteľov tejto vlády, neveští nič dobré.

Viac v článku týždennníka .týždeň zo dňa 18. apríla 2021 nájdete tu.

Navigácia