Akadémia klasickej ekonómie 2012 /Eseje/

Dňa 28. novembra 2012 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2012.

Prinášame Vám eseje absolventov AKE 2012

(na stiahnutie vo formáte PDF):

Ján Baláž: Teória OCA a jej kritika a použitie

Ernest Géze: Na čo sú nám trhy a kedy fungujú

Jana Gurová: Ako nás štát ošlbáva

Ján Kaššovič: Je inflácia pre niekoho užitočná?

Michal Kováčik: Doprava na Slovensku z pohľadu liberálnych ekonómov. História, Súčasnosť, Budúcnosť

Jozef Legény: Čo by robil predseda Bastiat?

Dušan Mihálik: Je možné privatizovať obranu?

Vladimír Pašiak: Peniazovanie

Jakub Štrba: Ekonómia podľa Bernarda Mendavilla

Filip Vačko: Úloha Zákonníka práce a odborov pri ochrane pracovníkov

Fotogaléria:

Prezrieť si fotografie


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE súhrnne nájdete tu.

Navigácia