Radovan Kazda

15 Článkov na stránke Späť na úvodnú stránku
Vyštudoval krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Osem rokov pôsobil ako odborný pracovník Výskumného ústavu meliorácií a krajinného inžinierstva, kde sa venoval najmä problematike závlah, odvodnenia pôd a ekológii. Od roku 2002 je analytikom v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika, kde sa venuje najmä enviromentálnej politike. Založil vlastné úspešné vydavateľstvo spravodajských a informačných portálov a periodík o odpadovom hospodárstve, energiách a vodnom hospodárstve. Je koordinátorom enviromentálnych konferencií. V parlamentných voľbách vo februári 2020 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR.
Navigácia