Čo očakávam od slovenskej vlády?

Pre budúcnosť Slovenska však bude rozhodujúce, aby si ktorákoľvek vláda uvedomila, že najlepším riešením veľkej väčšiny problémov nie sú sociálne inžinierstvo a vzletné súvetia v programovom vyhlásení, ale slobodní a zodpovední jednotlivci tvoriaci otvorenú občiansku spoločnosť.

Príliš nežná

Perzekvovanie, kontrola, najrôznejšie prenasledovania, pestrá demagógia, názorové odsudzovanie, politické či náboženské väznenie, stranícky nátlak, vydieranie a podobné prejavy, patriace predrevolučnému režimu, sa nám v dnešnom svete demokracie prejavu a slobodného pohybu javia často abstraktne.