Konzervativizmus

Konzervativizmus nemá ideológiu alebo súbor univerzálnych názorov, preto radšej hovorí o konzervatívnych postojoch. Tieto postoje vyplývajú z trvalých, časom a generáciami osvedčených hodnôt, ako aj z konkrétneho času a situácie, v ktorej sa uplatňujú…

Konzervativizmus ako filozofia

Článok amerického sociológa a politológa Clintona Rossitera, je zaujímavý aj ako určitá sebareflexia konzervatívneho vedomia (autor je konzervatívec-tradicionalista), aj ako príspevok, poskytujúci plastický obraz spoločenského prúdu, zohrávajúceho veľkú úlohu v politickom a ekonomickom živote modernej spoločnosti. Skutočnosť, že Clinton Rossiter pri formulovaí jednotlivých pojmov vychádzal zo skúseností západných krajín s rozvinutým systémom politického pluralizmu, vôbec nebráni aplikácii jeho záverov aj v podmienkach našej spoločnosti, ktorej radikálna transformácia je sprevádzaná konštituovaním modernej politickej scény.