Daň z finančných transakcií by poškodila európske ekonomiky

Captus New Direction – The Foundation for European Reform

Plán uvaliť daň na finančné transakcie medzi jedenástimi členskými štátmi EÚ, vrátane Slovenska, je nebezpečným krokom, ktorý by mohol európske ekonomiky ešte viac poškodiť. Zamýšľaná daň nezvýši konkurencieschopnosť európskych ekonomík, ale naopak spôsobí, že transakcie s vysokou mobilitou bude výhodnejšie realizovať mimo starý kontinent. Európa by sa mala poučiť zo skúsenosti Švédska, ktoré pred viac ako 20 rokmi zrušilo daň z finančných transakcií.

Bratislava, 12. november 2012 – V aktuálnej štúdii švédskeho think-tanku Captus pre bruselskú nadáciu New Direction – The Foundation for European Reform sa argumentuje, že finančné transakcie majú vysokú mobilitu a hoci aj nízke zdanenie povedie k ich presunu do iných krajín.

“Stojí za povšimnutie, že navrhované dane budú odvádzané z daňových základov, ktoré je možné presúvať z jednej krajiny do druhej. Čím je daňový základ mobilnejší, tým väčšie budú straty, lebo ľudia a firmy si môžu vybrať krajiny mimo EÚ, aby sa zdaneniu vyhli,” uvádza autor štúdie Nima Sanandaji. Okrem toho je možné, že vďaka takýmto daniam sa nezníži, ale zvýši volatilita trhu.

Švédsky analytik Captusu pripomína, že keď bola na obchodovanie s akciami vo Švédsku v rokoch 1984-1991 uvalená daň z finančných transakcií, výsledkom bolo dramatické zníženie likvidity domáceho trhu. Keďže odvtedy je svetová ekonomika viac ovplyvnená globalizáciou, daň z finančných transakcií uvalená v súčasnosti by znížila atraktivitu európskych ekonomík ešte viac.

Európa by sa mala poučiť zo skúsenosti Švédska, ktoré pred viac ako 20 rokmi zrušilo daň z finančných transakcií. Argumenty štúdie proti zavádzaniu nových daní cielených na európskych občanov sú nasledovné:

• celkové zdanenie v mnohých členských štátoch EÚ je už tak vysoké, že výrazne znižuje motiváciu k práci, vzdelávaniu a podnikaniu. Štúdia Európskej centrálnej banky zistila, že mnohé krajiny majú daňové sadzby blízko vrcholu Lafferovej krivky, teda k bodu zlomu, za ktorým už vyššie dane znižujú ekonomickú výkonnosť tak, že aj daňové príjmy z nich klesajú. To znamená, že každé ďalšie euro vybrané na daniach výrazne oslabí ekonomiku,

• všetky odvetvia, ktoré majú podliehať priamym daniam EÚ, sú vysoko mobilné. Čím je daňový základ mobilnejší, tým väčšia je strata príjmov pri zvýšenej dani. Dôvodom je, že také mobilné daňové základy ako investície alebo finančné transakcie, odchádzajú z krajín s vysokými daňami. Dokonca aj keby len malý podiel finančných služieb presunul do centier ako New York alebo Singapur, dôsledky by boli drastické. Napríklad v Spojenom kráľovstve a v Írsku dosahujú finančné služby podiel na HDP 10%,

• uvalenie niektorých druhov takejto dane sa v minulosti ukázalo ako škodlivé. Keď bola v roku 1984 vo Švédsku zavedená daň na obchodovanie s akciami, výsledkom bolo, že veľa obchodov sa presunulo do New Yorku a Londýna. Od tejto politiky sa upustilo v roku 1991,

• krátko po zavedení dane z leteckej dopravy v Holandsku a Dánsku bola táto zrušená, lebo mala nepriaznivý dosah na ich ekonomiky. Pasažieri sú už z definície tohto pojmu vysoko mobilní. Prečo by si mal spotrebiteľ vybrať prestup v takej krajine EÚ, ktorá má daň z leteckej dopravy, ak má možnosť prestupu v krajine bez takejto dane?

Záver

Výskum a prax potvrdzujú, že najlepším spôsobom, ako dosiahnuť zníženie dlhu, je politika razantných a dlhodobých škrtov výdavkov a rast ekonomiky bez zadlžovania. Zvyšovanie daní nielenže nepovedie k zníženiu dlhu, ale ochromí dlhodobý ekonomický rast, ktorému teraz hrozí nový obrat smerom dolu. Zavedenie navrhovaných priamych daní EÚ by vyšlo ekonomiky členských štátov draho – v mnohých z nich je nutné znižovanie a nie zvyšovanie daní či zavádzanie nových daní.

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika V Bratislave dňa 12. novembra 2012.

Na stiahnutie: Štúdia EU Direct Taxes (2012) je dostupná vo formáte PDF tu alebo si pozrite náhľad nižšie:

Viac informácií získate na nasledujúcich kontaktoch:

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

conservative@institute.sk

02 546 300 61

Nima Sanandaji

Captus

nima@captus.nu

+46 733 96 04 81

Guillaume Périgois

operačný manažér New Direction – The Foundation for European Reform

guillaume.perigois@newdirectionfoundation.org

+32 2 808 7847 alebo +32 478 980 743

New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction – The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ. Captus

Captus je nezávislý švédsky think tank na podporu slobodného trhu, ideí slobody, slobodného podnikania, nízkych daní a slobody jednotlivca. Captus bol založený v roku 2005, pravidelne publikuje články najmä vo švédskych, ale aj v medzinárodných médiách ako je The Guardian, Human Events, The Wall Street Journal, FrontPage Magazine a The American Enterprise. Captus vydáva správy a publikácie k problematike siahajúcej od zdanenia a regulácie pracovného trhu k integračnej politike a environmentálnym otázkam.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. KI je nezisková mimovládna organizácia – konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.

Navigácia