Daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ rastie. Podľa kalendára daňovej slobody je Slovensko až na 16. mieste z 27 krajín EÚ

Institut économique Molinari New Direction – The Foundation for European Reform

Podľa aktuálnej štúdie The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 v Európskej únii rastie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov. Najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov a najskorší dátum dňa daňovej slobody má Cyprus a najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie na priemerného zamestnanca a najneskorší termín dňa daňovej slobody má Belgicko. Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ umiestnilo na 16. mieste.

Bratislava, 14. jún 2011 – Dane a odvody na Slovensku odkroja v priemere na jedného zamestnanca až 45,2 % mzdových nákladov, čím sa Slovensko zaradilo v rámci EÚ až na 16. miesto v daňovo-odvodovom zaťažení zamestnancov. Slovensko by podľa tejto metodiky oslávilo tento rok deň daňovej slobody 15. júna.

Tieto zistenia vyplývajú z kalendára „Dní daňovej slobody“ z pohľadu priemerných pracujúcich v EÚ vo všetkých jej 27 členských krajinách, ktorý je súčasťou nedávno publikovanej štúdie New Direction – Foundation for the European Reform a Institut économique Molinari (IEM). Autori štúdie analyzovali ročné mzdové údaje priemerných pracujúcich s použitím údajov Ernst & Young. Dátumy v tomto kalendári daňovej slobody odrážajú skutočnosť z pohľadu priemerného pracujúceho a skutočných nákladov zamestnávania v jednotlivých členských krajinách EÚ. Rovnakou metodikou pre všetky krajiny EÚ, vychádzajúc z údajov odrážajúcich daňovú realitu reálnych pracujúcich ľudí, zo štúdie vyplýva DEŇ DAŇOVEJ SLOBODY pre rok 2011 v jednotlivých členských krajinách EÚ nasledovne:

Zväčšiť kliknutím

Kľúčové zistenia štúdie

• dane v Európe rastú. Priemerné reálne daňové zaťaženie typických európskych zamestnancov sa v roku 2011 zdvihlo o 0,25%, čo je primárne dôsledkom nárastu dane z pridanej hodnoty (DPH) v 13 členských štátoch EÚ od roku 2009,

• politika rovnej dane ponúkla pracujúcim výrazné daňové úľavy – najmä v Maďarsku, kde nová sadzba 16% posunula deň daňovej slobody o 9 dní. Avšak celkové dane zostávajú v krajinách s „rovnou daňou“ vyššie (46,4%) ako v krajinách s „progresívnym“ systémom zdaňovania (43,3%), pričom rozdiel sa od roku 2010 zvýšil,

• 42,8% všetkých sociálnych a zdravotných odvodov zaplatených v EÚ predstavujú odvody zamestnávateľov platené nad rámec hrubej mzdy, ktoré sú pre väčšinu zamestnancov zväčša málo viditeľné.

„Príliš veľa vlád reagovalo na nadmerné deficity zvýšením daní namiesto toho, aby zreformovali a znížili výdavky štátu. Ľudia už teraz platia príliš veľa, a tak by daňové zaťaženie malo klesať, nie narastať,” hovorí prezident New Direction – The Foundation for European Reform a poslanec Európskeho parlamentu Geoffrey Van Orden.

„Situácia je znepokojujúca. Šesť z 27 členov EÚ si berie formou príspevkov na sociálne poistenie, daní z príjmu alebo DPH viac než polovicu z toho, čo zarobí typický zamestnanec. A napriek tejto veľmi vysokej miere zdanenia deficity v Európe rastú ako nikdy predtým,” hovorí Cécile Philippe, riaditeľka IEM.

„Podľa metodiky štúdie New Direction – Foundation a Institut économique Molinari odvedie slovenský zamestnanec v priemere na priame a nepriame dane a odvody až 45,2 % z priemerných mzdových nákladov a ostane mu čistý disponibilný príjem, ktorý zodpovedá 54,8 percentnému podielu mzdových nákladov. Aktuálne tak má až 15 krajín v EÚ nižšie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov než Slovensko,“ upozorňuje Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku.

Slová Petra Gondu potvrdzuje i nasledovný graf: Zväčšiť kliknutím

O metodike výpočtu dňa daňovej slobody Deň daňovej slobody je tým kalendárnym dňom, kedy pracujúci teoreticky prestáva pracovať na dane platené štátu a začína zarábať sám pre seba. Dátumy v tomto kalendári odrážajú realitu zažívanú pracujúcimi v Európskej únii a skutočné náklady zamestnávania v každom štáte.

“Mnohé think tanky v Európe odvádzajú každý rok vynikajúcu prácu, keď zisťujú deň daňovej slobody vo svojich krajinách. Avšak vzhľadom na rôzne vzorce týchto think-tankov je ťažké ich štúdie vzájomne porovnávať. Tým, že sa použije rovnaká metodika výpočtu pre všetkých 27 členských štátov EÚ, táto štúdia porovnáva „jablká s jablkami“, pokiaľ ide o daňové bremeno pracujúcich celého kontinentu,” vysvetľuje James Rogers, jeden z autorov štúdie.

Štúdia, ktorú vypracovali James Rogers a Cécile Philippe z parížskeho Institut économique Molinari, analyzovala ročné mzdové údaje priemerných pracujúcich z Eurostatu. Firma Ernst & Young urobila prepočty daní zo mzdy.

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika V Bratislave dňa 14. júna 2011.

Štúdia The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 je dostupná vo formáte PDF tu alebo si pozrite náhľad nižšie:

Viac informácií získate na nasledujúcich kontaktoch:

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

conservative@institute.sk

02 546 300 61

Cécile Philippe

riaditeľka Institut économique Molinari

cecile@institutmolinari.org

+33 678 869 858

James Rogers

výskumník Institut économique Molinari

+ 32 497 946 840

Shane Frith

riaditeľ New Direction – The Foundation for European Reform shane.frith@newdirectionfoundation.org

+44 786 779 23 64

Johana Grohová

manažérka pre komunikáciu New Direction – The Foundation for European Reform

johana.grohova@newdirectionfoundation.org

+32 2 808 7847 alebo +32 498 125 985

New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction – The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ. Institut économique Molinari

Institut économique Molinari (IEM) je nezávislá nezisková výskumná a vzdelávacia organizácia so sídlom v Paríži. Jej poslaním je podpora ekonomického prístupu k štúdiu otázok verejnej politiky pomocou ponúkania inovatívnych riešení, ktoré podporujú prosperitu všetkých.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. KI je nezisková mimovládna organizácia – konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.

Mediálne výstupy:

14. jún 2011

HNonline.sk/TASR: Slováci robia na štát dlhšie ako Česi

webnoviny.sk/SITA :Česi majú deň daňovej slobody v tomto roku skôr ako Slováci

TA3: Európa namiesto reforiem zvyšuje daňové zaťaženie

TV JOJ: Od zajtra pracujeme na seba. Doteraz sme živili štát…

Navigácia