Daňovo-odvodové zaťaženie v Európskej únii rastie. Podľa kalendára dňa daňového oslobodenia je Slovensko až na 18. mieste spomedzi krajín EÚ

Institut économique Molinari New Direction – The Foundation for European Reform

New Direction – The Foundation for European a Institut Économique Molinari nedávno zverejnili kalendár dní daňového oslobodenia (Tax Liberation Day) za všetky krajiny EÚ v konzistentnej a porovnateľnej metodike. Výsledky vypovedajú o tom, ako dlho musia zamestnanci v krajinách EÚ pracovať od začiatku roku dovtedy, kým prestávajú platiť na štát a ich príjmy už zostávajú im. Najskorší dátum dňa daňového oslobodenia a najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov má Malta a najneskorší termín dňa daňového vyslobodenia najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie na priemerného zamestnanca má Belgicko. Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ umiestnilo až na 18. mieste, teda o dve miesta horšie ako v predchádzajúcom roku.

Bratislava, 20. jún 2012 – Podľa tohtoročnej štúdie New Direction – The Foundation for European Reform a Institut Économique Molinari Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 pripadol deň daňového oslobodenia na Slovensku na 21. jún. Oproti minulému roku je to zhoršenie o 6 dní, keďže deň daňového oslobodenia bol v minulom roku 15. júna. Dôvodom je podľa autorov štúdie zvýšenie daňovo-odvodovej záťaže priemerného slovenského zamestnanca k mzdovým nákladom z úrovne 45,2% v roku 2011 o takmer dva percentuálne body na takmer 47% v tomto roku.

Tieto zistenia vyplývajú z kalendára „dní daňového oslobodenia“ (Tax Liberation Day) priemerného zamestnanca pre rok 2012, ktorý bol už tretí rok za sebou vydaný za všetky členské krajiny EÚ. Kalendár bol publikovaný v štúdii New Direction – Foundation for the European Reform a Institut Économique Molinari. Údaje poskytla spoločnosť Ernst & Young. Rovnakou metodikou pre všetky členské krajiny EÚ a vychádzajúc z údajov odrážajúcich daňovú realitu reálnych pracujúcich ľudí štúdia vypočítala DNI DAŇOVÉHO OSLOBODENIA pre rok 2012 nasledovne:

Zväčšiť kliknutím

Medzi kľúčové zistenia štúdie patria tieto:

• priemerné daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov v EÚ sa oproti minulému roku zvýšilo o takmer 0,7 percentuálneho bodu, a to zo 44,23% v roku 2011 na tohtoročných 44,89%. Zvýšenie takmer o jedno percento od roku 2010 je najmä dôsledkom zvyšovania DPH v 15 členských štátoch EÚ od roku 2009,

• Belgicko si udržalo svoje prvenstvo ako krajina zdaňujúca prácu najvyššou sadzbou v EÚ (zamestnávateľ v Belgicku minie 2,45 € na to, aby dal 1 € priemernému zamestnancovi, preto je deň daňového oslobodenia v Belgicku až 5. august),

• 43,3% zdanenia práce v EÚ predstavujú odvody zamestnávateľov platené nad rámec hrubých miezd, ktoré nie sú pre väčšinu zamestnancov viditeľné,

• viac než polovica (54,7%) občanov netvorí pracovnú silu (starobní, invalidní dôchodcovia,..). Z daňového hľadiska nesú najväčšie zaťaženie pracujúci ľudia, ktoré narastá tak, ako populácia starne. Od roku 2010 sa podiel Európanov netvoriacich pracovnú silu zvýšil o 0,4%,

• politika rovných daní poskytla pracujúcim výrazné daňové úľavy – najmä v Maďarsku, kde nová sadzba 16% posunula deň daňového oslobodenia o 25 dní dopredu iba za dva roky. Avšak celkové daňovo-odvodové zaťaženie zostáva v krajinách s „rovnou daňou“ vyššie (46.2%) ako v krajinách s „progresívnym“ systémom (44.3%), pričom rozdiel sa od roku 2010 zvýšil.

“Jeden z najlepších spôsobov ako podporiť rast našich ekonomík je znižovanie daní, najmä z príjmu a podnikania. To znamená, že vlády musia prestať míňať tak veľa peňazí daňovníkov. Príliš veľa vlád reagovalo na nadmerné deficity zvýšením daní namiesto toho, aby znížili výdavky štátu. Ľudia a firmy už teraz platia príliš veľa – daňové bremeno by malo klesať, nie narastať,” povedal poslanec Európskeho parlamentu a prezident New Direction Geoffrey Van Orden.

“Zdá sa, že Belgicko je opäť zlaté… Francúzsko skončilo druhé, ale s rozdielom 10 dní. V skutočnosti obyčajný daňovník v Belgicku musí pracovať až do 5. augusta aby začal zarábať čistú mzdu. Čakajúc spolu 221 dní dovtedy, kým nezačnú naozaj zarábať, sa Belgičania stali najviac zdaneným druhom Európanov. Aj novo vytvorená belgická vláda sa zdá byť odhodlaná udržať sa v najbližších rokoch v tejto kategórii. Belgicko vyhralo zlatú medailu aj v kategórii najvyššej ceny práce v Európe. Tak ako pri behoch na 100 a 200 metrov, aj tieto medaily spolu súvisia – robia z Belgicka najmenej atraktívnu krajinu pre zahraničné investície. Obávam sa, že značné percento zahraničných investorov vníma nedávne daňové opatrenia vlády ako dosť nepriaznivé pre podnikanie, čo pravdepodobne ovplyvní aj rozhodnutia o stiahnutí investícií z Belgicka. Prvé závery našej analýzy vnímania zrealizovanej s investormi v marci ako súčasť výročnej štúdie atraktivity Ernst & Young budú vydané koncom mája”, hovorí Herwig Joosten, vedúci oddelenia pre národné dane Ernst & Young Belgium.

“Štáty EÚ míňajú príliš veľa, ale zvyšovaním európskych, aj tak už značne vysokých daní súčasnú krízu nevyriešime. Je čas prepracovať náš model a rolu štátu,” hovorí Cécile Philippe, riaditeľka IEM.

„Podľa metodiky štúdie New Direction – Foundation a Institut Économique Molinari odvedie slovenský zamestnanec v priemere na dani z príjmu, odvodoch a DPH takmer 47% mzdových nákladov. Ak by sme k tomu pripočítali aj napríklad spotrebné dane a miestne dane, tak daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca na Slovensku by presiahlo 50% mzdových nákladov a ostal by mu čistý príjem menší ako polovica mzdových nákladov. Aj z výsledkov podľa metodiky New Direction však vyplýva, že slovenskí zamestnanci patria v daňami a odvodmi preťaženej EÚ k najviac zaťaženým, najmä v dôsledku nadmerného odvodového bremena. V tomto roku je daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov na Slovensku vyššie o 2,1 percentuálneho bodu ako je priemer v EÚ, pričom len 9 krajín v EÚ má vyššie a až 17 krajín má nižšie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov ako Slovensko,“ upozorňuje Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku.

Slová Petra Gondu potvrdzuje i nasledovný graf: Zväčšiť kliknutím

„Ak Národná rada SR príjme Ministerstvom financií SR navrhnuté kroky v daniach a odvodoch, tak na Slovensku sa zvýši daňovo-odvodové zaťaženie a deň daňového oslobodenia sa posunie hlbšie do letných dní,“ pripomína Peter Gonda.

O metodike výpočtu dňa daňového oslobodenia Deň daňového oslobodenia je tým kalendárnym dňom, kedy pracujúci teoreticky prestáva pracovať na dane platené štátu a začína zarábať sám pre seba. Dátumy v tomto kalendári odrážajú realitu zažívanú reálnymi pracujúcimi v Európskej únii a skutočné náklady zamestnávania v každom štáte.

“Mnohí nesprávne veria, že ich výplatné pásky ukazujú všetky dane strhnuté z ich miezd. V skutočnosti takmer polovicu z toho, čo európske vlády vyzbierajú – sociálne a zdravotné odvody zaplatené zamestnávateľmi nad rámec miezd – pracujúci nevidia,” vysvetlil James Rogers, jeden z autorov štúdie. Štúdia vypracovaná Jamesom Rogersom a Cécile Philippe z Institut économique Molinari (Paríž) analyzovala ročné mzdové údaje priemerných pracujúcich z Eurostatu a OECD. Firma Ernst & Young urobila výpočty daní zo mzdy.

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika V Bratislave dňa 20. júna 2012.

Na stiahnutie: Štúdia The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 (2012) je dostupná vo formáte PDF tu alebo si pozrite náhľad nižšie:

Viac informácií získate na nasledujúcich kontaktoch:

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

conservative@institute.sk

02 546 300 61

Cécile Philippe

riaditeľka Institut économique Molinari

cecile@institutmolinari.org

+33 678 869 858

James Rogers

výskumník Institut économique Molinari

+ 32 497 946 840

Shane Frith

riaditeľ New Direction – The Foundation for European Reform shane.frith@newdirectionfoundation.org

+44 786 779 23 64

Johana Grohová

manažérka pre komunikáciu New Direction – The Foundation for European Reform

johana.grohova@newdirectionfoundation.org

+32 2 808 7847 alebo +32 498 125 985

New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction – The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ. Institut économique Molinari

Institut économique Molinari (IEM) je nezávislá nezisková výskumná a vzdelávacia organizácia so sídlom v Paríži. Jej poslaním je podpora ekonomického prístupu k štúdiu otázok verejnej politiky pomocou ponúkania inovatívnych riešení, ktoré podporujú prosperitu všetkých.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. KI je nezisková mimovládna organizácia – konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.

Súvisiace výstupy:

14. jún 2011

KI a New Direction: Daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ rastie. Podľa kalendára daňovej slobody je Slovensko až na 16. mieste z 27 krajín EÚ

Mediálne výstupy:

20. jún 2012

Konzervatívne listy: Peter Gonda: Deň daňového oslobodenia sa vzďaľuje

SITA/webnoviny.sk: Slováci pracujú na štát dlhšie ako väčšina krajín únie

TASR/teraz.sk: Zaťaženie pracujúcich sa zvýšilo, dňom daňového oslobodenia je 21. jún

Navigácia