Finančná kríza: Zlyhanie štátu alebo trhu?

Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva a Nadácia F. A. Hayeka v partnerstve s

Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika organizovali dňa 15. mája 2009 v Bratislave

medzinárodnú konferenciu v rámci Free Market Road Show na tému

Finančná kríza:  Zlyhanie štátu alebo trhu?

Program:

Panel 1: Ekonomická kríza – trhy a morálka

Úvod:

Ondrej Sočuvka, CEBSI

Ivan Švejna, Nadácia F. A. Hayeka

Privítanie:

H. E. Helmut Wessely, veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku

Moderátor:

Joseph Wood, German Marshall Fund of the United States

Free Market Road Show /Sočuvka, Švejna, Wessely, Wood/

Vystúpenie:

Samuel Gregg, Acton Institute

Free Market Road Show /Gregg/

Vystúpenie:

Marcel Guarnizo, EICEE

Free Market Road Show /Guarnizo/

Vystúpenie:

Michael Jäger, Taxpayers’ Association of Europe

Free Market Road Show /Jäger/

Vystúpenie:

Daniel Mitchell, Cato Institute

Free Market Road Show /Mitchell/

Vystúpenie:

Ján Oravec, Združenie podnikateľov Slovenska

Free Market Road Show /Oravec/

Diskusia: Free Market Road Show /diskusia po 1. paneli/

Panel 2: Budúcnosť finančného sektora

Moderátor:

Richard Rahn, Cato Institute

Free Market Road Show /Rahn/

Vystúpenie:

Myron Scholes, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu

Free Market Road Show /Scholes/

Vystúpenie:

Ivan Mikloš, ex-minister financií SR

Free Market Road Show /Mikloš/

Vystúpenie:

Juraj Kotian, Erste Bank

Free Market Road Show /Kotian/

Vystúpenie:

Vladimír Vaňo, Volksbank

Free Market Road Show /Vaňo/

Vystúpenie:

Barbara Kolm, Hayek Institute, Viedeň

Free Market Road Show /Kolm/

Diskusia: Free Market Road Show /diskusia po 2. paneli/

Tlačová konferencia:

Ondrej Sočuvka, CEBSI

Ján Oravec, NFAH a Združenie podnikateľov Slovenska

Myron Scholes, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu

Marcel Guarnizo, EICEE

Samuel Gregg, Acton Institute

Free Market Road Show /tlačová konferencia/

Navigácia