O audite, ktorý nebol, a o reforme, ktorá je v nedohľadne

Dnes si pripomíname 10 rokov od požiadavky parlamentu zrealizovať audit verejnej správy. Na túto žiadosť sa vlády následne vykašľali a riadny audit nikdy neuskutočnili.

Výraz „dátové peklo“ už nám za ostatné dva pandemické roky už zovšednel. Existuje však aj „dátová púšť”. Týka sa toho, ako a na základe čoho sa financuje prenesený výkon štátnej správy na Slovensku. Štát v nej blúdi už celé dekády a nevyzerá, že by do zasľúbenej zeme trafil v najbližšom čase.

Samosprávy sú tak protiústavne nútené hradiť zo svojho niečo, na čo by mal prispievať štát. Štát má neraz drzosť ukázať prstom na samosprávy tvrdiac, že kompetenciu, ktorú im nedofinancúva v miere, ako by mal (napr. stavebné úrady), nerobia v jeho mene dobre.

Reforma verejnej správy je v nedohľadne a vládu, ktorá by bola kompetentná takú reformu pripraviť, riadiť a zrealizovať, nebudeme mať asi ešte dlho.

Viac k téme v článku v Denníku N zo dňa 7. decembra 2021 nájdete tu.

Navigácia