Peter Gonda: Až o 63 percentách zárobku rozhoduje štát

Z najnovších prepočtov European Investment Centre (EIC) a Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), približujúcich celkové bremeno ľudí povinnými platbami na príklade zamestnanca s priemernou mzdou, vyplýva, že štát rozhoduje skoro o dvoch tretinách príjmov takýchto ľudí.

Peter Gonda, riaditeľ a ekonóm KI v rozhovore pre Postoj vysvetľuje, ako k tomuto výpočtu analytici dospeli, či zaťaženie občanov v posledných rokoch klesá alebo stúpa a ako by sa dalo postupne znižovať.

Štát rozhoduje o takmer 63 percentách zárobkov ľudí. Najvyšší čas znižovať daňové bremeno a vplyv štátu
Navigácia