Prečo treba odmietnuť Európsku ústavu

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Centrum pro ekonomiku a politiku (Praha) usporiadali 11. októbra 2004 konferenciu na tému

Prečo treba odmietnuť Európsku ústavu

Prednášajúci a témy:

Politické aspekty európskej ústavy

Vladimír Palko, minister vnútra SR, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia,

Ivo Strejček, poslanec Európskeho parlamentu za Občanskou demokratickou stranu,

Peter Zajac, prezident Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika,

Moderátor: Štefan Hríb, novinár

Právne aspekty európskej ústavy

Marek Loužek, analytik Centra pro ekonomiku a politiku, poradca prezidenta ČR

Juraj Hrabko, predseda Stálej konferencie občianskeho inštitútu, Bratislava

Miloslav Bednář, filozof, Akademie věd České republiky, spoluautor Manifestu českého eurorealismu

Moderátor: Martin Hanus, novinár

Ekonomické a sociálne aspekty európskej ústavy

Peter Gonda, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika,

Petr Mach, výkonný riaditeľ Centra pro ekonomiku a politiku, poradca prezidenta ČR

Dalibor Roháč, analytik Inštitútu pre slobodnú spoločnosť, Bratislava

Moderátor: Róbert Žitňanský, novinár

Zmyslom usporiadanej konferencie bolo upozorniť na riziká, ktoré v sebe skrýva text európskej ústavy. Európska ústava centralizuje rozhodovanie v EÚ a otvára dvere k európskemu superštátu. Ak má v EÚ fungovať spoločný trh, treba, aby sa o niektorých veciach rozhodovalo na úrovni únie. Nie však v takom obrovskom rozsahu ako dnes, už ani nehovoriac o ďalšom rozširovaní kompetencií EÚ na úkor členských štátov, ktoré prináša euroústava. Zväčšujúci sa priestor na zasahovanie eurobyrokracie do hospodárstva je zlou správou pre európske ekonomiky i pre životnú úroveň našich občanov.

Vladimír Palko, Ivo Strejček, Peter Zajac a Štefan Hríb
Navigácia