Slovenský rozhlas: Ako sa odrazí šetrenie samosprávy na kvalite vzdelávania?

O otázkach spojených s vplyvom šetrenia samospráv na kvalitu vzdelávania v relácii Kontakty diskutovali podpredseda ZMOS Jozef Turčány, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka Matúš Pošvanc a analytička KI Zuzana Zimenová.

Viac nájdete v audiozázname Slovenského rozhlasu zo dňa 7. septembra 2010 v archíve tu.

Navigácia