Philipp Bagus: Tragédia eura

KI s podporou Penta Investments a Nadácie Tatra banky v spolupráci s ďalšími partnermi organizovali dňa 13. júna 2011 v Bratislave a dňa 14. júna 2011 v Žiline ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Tentoraz bol našim hosťom Philipp Bagus, ktorý pôsobí ako profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride. Videozáznam, prezentáciu a súvisiace výstupy nájdete tu.