Cena Dominika Tatarku pre Kornela Földváriho

Cenu Dominika Tatarku za rok 2006 dostal 14. marca 2007 v Pálffyho paláci Kornel Földvári za knihu O karikatúre (L.C.A, Levice, 2006). Osobitnou cenou bol obraz Mariána Mudrocha. Laudatio predniesol minuloročný držiteľ Ceny Tomáš Janovic. Kornel Földvári predniesol pri tejto príležitosti esej venovanú Dominikovi Tatarkovi. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie Malomestského komorného orchestra Požoň Sentimentál, v rámci ktorého odznela skladba Ilju Zeljenku Posedenie v Daxe.

Cenu Dominika Tatarku dostali osobnosti z rozličných kultúrnych oblastí – literárny vedec Milan Hamada, esejisti, prozaici a básnici Ivan Kadlečík, Pavel Vilikovský, Ivan Štrpka, Pavel Hrúz, Dušan Dušek, Ján Johanides a Stanislav Rakús, historici Katalin Vadkerty a Ľubomír Lipták, autori dokumentácie zločinov komunizmu František Mikloško, Gabriela Smolíková, Peter Smolík a výtvarník a výtvarný esejista Rudolf Fila.

Nie je náhodné, že po Tomášovi Janovicovi dostal Cenu Dominika Tatarku druhý raz po sebe autor, ktorý sa celoživotne zaoberá humorom. Humor je vlastnosťou dospelého národa, ktorý si vie uťahovať nielen z tých druhých, čo je ľahké, ale najmä zo seba, čo nie je vôbec ľahké, lebo to naráža na našu vlastnú urážlivosť a samoľúbosť. O to je však humor pre zdravie spoločnosti dôležitejší a vzácnejší. Cenu Dominika Tatarku pre Kornela Földváriho treba preto chápať aj ako ocenenie našej duševnej hygieny.

Kornel Földvári, prozaik, publicista, výtvarný, literárny kritik a prekladateľ, autor satirických próz Netypické príbehy (1963) a Príbehy z naftalínu (2003) sa celoživotne venuje karikatúre a výtvarnému humoru (Päťadvadsať. Kniha o slovenskej karikatúre, 2005), tzv. okrajovým literárnym žánrom, akými sú detektívka, špionážna, dobrodružná, humoristická, sci-fi literatúra (O stručnosti, 1999) a tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského (Svet pre dvoch, 2004).

Knihu O karikatúre tvoria štúdie, eseje, kritické hodnotenia a polemické úvahy o výtvarnom humore, ktoré vznikali v priebehu asi dvadsiatich rokov. V knihe sa nachádzajú ilustrácie svetových i domácich karikaturistov.

Ak sa hovorí, že Cena Dominika Tatarku je najprestížnejším slovenským literárnym ocenením, má to svoj dôvod. Je totiž založená na dvoch podmienkach, ktoré sa v jednom autorovi spájajú len výnimočne, na vynikajúcom diele a celoživotnom postoji. Autorov, ktorí spĺňajú obe kritériá, nie je nikde nazvyš. To nie je otázka veku, ale schopnosti vytvárať dlhodobo kultúrne hodnoty a integrálny ľudský život. Oboje platí v plnej miere o Kornelovi Földvárim.

Viac o Cene Dominika Tatarku nájdete tu.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 4/2007.

Navigácia