Dušan Sloboda: Spolu s odmenami primátorov stúpajú aj miestne dane

Na jednej strane rastúce miestne dane, na druhej prémie primátorov stúpajúce do astronomických výšok. Takéto hospodárenie niektorých miest podľa analytika Dušana Slobodu z Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika nedokazuje, že by šetrili.

Je primerané, keď primátor 20-tisícového mesta dostane odmenu pol milióna korún?

Museli by sme sa pozrieť na to, aké boli výsledky hospodárenia toho mesta. Či malo napríklad prebytok, čo sa však veľmi často nestáva. Niektoré odmeny sú neadekvátne vysoké. Primátori sú tak často lepšie platení ako poslanci Národnej rady. Zákon to však umožňuje. Ak je zastupiteľstvo starostovi naklonené, odmeňovaniu nestojí nič v ceste. Ibaže by sa sami poslanci dokázali kriticky pozrieť na to, či boli na tie odmeny aj dôvody. Mali by mať tiež jasne stanovené pravidlá odmeňovania podľa dosiahnutých výsledkov.

Sú mestá na tom tak dobre, že si môžu dovoliť vyplácať také vysoké odmeny?

Je všeobecný trend, že sa takmer všade na Slovensku zvyšujú v obciach a mestách miestne dane. Mestá teda hľadajú nejaké ďalšie zdroje, ako vykryť výdavky v rozpočte. Míňajú pritom veľa peňazí práve na seba a na prevádzku úradu. Nehľadajú priestor, kde by mohli výdavky šetriť. Radšej nech vykrváca občan. Odmeny by mali byť úmerné výsledkom hospodárenia.

Ako je to s odmenami poslancov mestských zastupiteľstiev?

To je druhá vec. Nijaký zákon im totiž nestanovuje strop odmien. Navyše si ich sami odsúhlasujú.

Majú obyvatelia miest a obcí dosť možností, ako kontrolovať hospodárenie miest, v ktorých žijú?

Mestá majú svoju vnútornú kontrolu, dozerá na ne aj Najvyšší kontrolný úrad. S mestskými kontrolórmi je to tiež zložité, pretože sú volení mestskými zastupiteľstvami. Iné by bolo, keby ich volili občania. Vtedy by mali iný pohľad, ako keď sú závislí od poslancov, ktorí ich volia a ktorí im v konečnom dôsledku schvaľujú aj odmeny. Ich pohľad teda nemusí byť dosť kritický.

Zaujímajú sa bežní ľudia o to, ako hospodári ich samospráva a čo robí s ich peniazmi?

Sú ojedinelí občianski aktivisti v niektorých mestách a obciach, ktorí si také veci všímajú. Nie v každom meste sa nájde skupina ľudí, ktorí by sa tomu systematicky venovali.

Rozhovor bol publikovaný v denníku Pravda dňa 15. januára 2008.

Navigácia