Skončila reforma verejnej správy na Slovensku?

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a týždenník .týždeň organizovali konferenciu

Skončila reforma verejnej správy na Slovensku? Fiškálna decentralizácia a komunálna reforma

Konferencia sa uskutočnila 8. decembra 2004 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave. Témy a prednášajúci:

Fiškálna decentralizácia

Martin Valentovič, analytik M.E.S.A. 10, poradca splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy

Vladimír Bajan, starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka, prvý podpredseda ZMOS

Moderátor: Robert Žitňanský, redaktor týždenníka .týždeň

Komunálna reforma

Jaroslav Pilát, analytik M.E.S.A. 10, poradca splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy

Pavol Hašúk, starosta obce Štitáre

Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Moderátor: Robert Žitňanský, redaktor týždenníka .týždeň

Navigácia