Pôdohospodárstvo

Autor analyzuje stav i perspektívy poľnohospodárskej politiky a výsledky pôdohospodárstva v roku 2005 v ukazovateľoch dôležitých pre ďalší priaznivý vývoj pôdohospodárskeho odvetvia, ako i vplyv vládnych nástrojov a opatrení na rozvoj pôdohospodárstva.