Richard M. Ebeling: Kríza politiky štátnych zásahov

KI s podporou Nadácie Tatra banky a v spolupráci s ďalšími partnermi organizoval ďalšiu – v poradí už tridsiatu – z cyklu prednášok CEQLS, ktorá sa uskutočnila dňa 11. marca 2013 v Banskej Bystrici a dňa 12. marca 2013 v Bratislave. Našim hosťom bol Richard M. Ebeling, profesor ekonómie na Northwood University (USA). Viac o prednáške, vrátane videozáznamu, nájdete tu.